Current Members

Faculty

Chen

Yiran Chen

John Cocke Distinguished Professor of Electrical and Computer Engineering

yiran.chen@duke.edu

Li

Hai "Helen" Li

Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering

hai.li@duke.edu

Qiu

Joe X Qiu

Adjunct Full Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering

joe.qiu@duke.edu

Postdoctoral Fellows

Cong Guo

Cong Guo

Postdoctoral Fellow

cong.guo@duke.edu

Saeed Vahidian

Saeed Vahidian

Postdoctoral Fellow

saeed.vahidian@duke.edu

Hao (Frank) Yang

Hao (Frank) Yang

Postdoctoral Fellow

PhD Students

Chen-Chia Chang

Chen-Chia Chang

PhD Student

chenchia.chang@duke.edu

Feng Cheng

Feng Cheng

PhD Student

feng.cheng@duke.edu

Wei Cheng

Wei Cheng

PhD Student

wei.cheng@duke.edu

Zhixu Du

Zhixu Du

PhD Student

zhixu.du@duke.edu

Gao

Zhihui Gao

PhD Student

zhihui.gao@duke.edu

Bhavna Gopal

Bhavna Gopal

PhD Student

bhavna.gopal@duke.edu

Mark Horton

Mark Horton

PhD Student

mark.horton@duke.edu

Qijia Huang

Qijia Huang

PhD Student

qijia.huang@duke.edu

Matthew Inkawhich

Matthew Inkawhich

PhD Student

mji5@duke.edu

James Kiessling

James Kiessling

PhD Student

james.kiessling@duke.edu

Kim

Bokyung Kim

PhD Student

bokyung.kim828@duke.edu

Jonathan Hao-Cheng Ku

Jonathan Hao-Cheng Ku

PhD Student

jonathan.ku@duke.edu

Linderman

Randy Linderman

PhD Student

randolph.linderman@duke.edu

Tergel Molom-Ochir

Tergel Molom-Ochir

PhD Student

tm431@duke.edu

Benjamin Franklin Morris III

Benjamin Franklin Morris III

PhD Student

ben.morris@duke.edu

Pan

Jingyu Pan

PhD Student

jingyu.pan@duke.edu

Nicky Ramos

Nicky Ramos

PhD Student

nicolas.ramos@duke.edu

Haoxuan Shan

Haoxuan Shan

PhD Student

haoxuan.shan@duke.edu

Sridhar

Arjun Sridhar

PhD Student

arjun.sridhar@duke.edu

Sun

Jingwei Sun

PhD Student

jingwei.sun@duke.edu

Tang

Minxue Tang

PhD Student

minxue.tang@duke.edu

Brady Taylor

Brady Taylor

PhD Student

brady.g.taylor@duke.edu

Yitu Wang

Yitu Wang

PhD Student

yitu.wang@duke.edu

Chiyue Wei

Chiyue Wei

PhD Student

chiyue.wei@duke.edu

Xueying Wu

Xueying Wu

PhD Student

xueying.wu@duke.edu

Wu

Yuhao Wu

PhD Student

yuhao.wu@duke.edu

Yeats

Eric Yeats

PhD Student

eric.yeats@duke.edu

Zhang

Jianyi Zhang

PhD Student

jianyi.zhang@duke.edu

Jingyang Zhang

Jingyang Zhang

PhD Student

jingyang.zhang@duke.edu

Junyao Zhang

Junyao Zhang

PhD Student

jz420@duke.edu

Guanglei Zhou

Guanglei Zhou

PhD Student

guanglei.zhou@duke.edu

Undergraduates

Peter Liu

Peter Liu

pl217@duke.edu